Eesti vajab vahetust

Nõus. Parim vahetus saaks olla see, kui Keskerakond laiali läheks.
Saaks vaheldust sellest sopaloopimisest.

Erko


Aias vaikne kõik, puud ei kahise.
Loodus virgub taas koidu eel. 
Mulle õhtud need Moskva lähistel 
jäävad kallimaks kõikidest. 

Veereb jõevoog eemal raugena, 
helgib hõbekuu sinkjal veel. 
Kõlab, vaibub laul kuskil kaugemal 
nendel vaiksetel õhtutel. 

Kullake, miks pead mornilt painutad,
milleks pilku peidad mu eest. 
Raske kõnelda, raske vaikida 
kõigest sellest, mis südames. 

Varsti puhkeb koit, tuhmub tähistee.
Mulle ainult üht tõota veel: 
Et sul õhtud need Moskva lähistel
meelest iial ei unune.